🗞 خبر و کمی بیش از آن … - [روزگار]

Share
Embed
  • Published on:  Thursday, August 4, 2022
  • علیرضا نامبور حقیقت، مهدی نوربخش، مسعود بهنود، رضا مشیری، اکرم هدایتی، و چند تن از اساتید و کنشگران سیاسی در ا ین دانشگاه کوچک اما همراه با اساتید فهمیم پس از ارائه اخبار داغ روز ایران و جهان به تحلیل آن می پردازند علی ایحال پس از اخبار داده شده از مبحث مهم برجان و سفر اخیر باقری کنی به وین ب ای احیای برجام سخنوری دلایل درست از این سفر و اتفاقات منطقه سخن می‌گویند پس برای اندیشیدن و شنیدن مطالب این تالار اتاق را دنبال خواهیم تا بدانیم چه شده و چه خواهد شد
Loading...

Comment